DYPLOMY I CERTYFIKATY

Szkolenie doradcze – Akademia Noszenia Dzieci:

II część kursu – Akredytacja
I część kursu

Pielęgnacja neurorozwojowa dzieci w 1. roku życia – Dobry Start Dziecka Agnieszka Słoniowska:

Szkolenie podstawowe
Szkolenie rozwijające
Zakres szkolenia

Dziecko i sen – Magdalena Komsta: