§1. Sposób składania zamówienia

 1. Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu ebooka.
 2. W przypadku zakupu ebooka towar udostępniany jest za pośrednictwem wiadomości na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
 3. Na stronie produktowej każdego ebooka zamieszczone są informację określające formaty, w których plik cyfrowy został zapisany.
 4. Każdy ebook zakupiony na stronie www.hannalasica.pl można uruchomić na dowolnym urządzeniu obsługującym format, w którym plik cyfrowy został pobrany.

§2. Warunki realizacji zamówienia

 1. Zamówienie zawierające ebook zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania od podmiotu realizującego płatność elektroniczną potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności.
 2. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności zostanie wysłana wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie:
  1. potwierdzenie otrzymania płatności;
  2. informacje odnośnie sposobu pobrania ebooka.
 3. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany w zamówieniu. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków.

§3. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania pliku cyfrowego ze Sklepu. Sklep zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

§4. Zasady korzystania z ebooków

 1. Zakupione i opłacone ebooki będą dostępne dla Klienta za pośrednictwem linka, otrzymanego po opłaceniu zamówienia na wskazany w zamówieniu adres e-mail.
 2. W celu pobrania ebooka należy kliknąć na odnośnik wskazujący wybrany format pliku. Po kliknięciu rozpocznie się pobieranie.
 3. W przypadku ebooka składającego się z więcej niż jednego pliku, lista plików będzie zawarta w pliku .zip.
 4. Zaleca się zapisywanie ebooków na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Sklep nie świadczy usługi przechowywania zakupionych plików cyfrowych, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania tych plików na odrębnym nośniku pamięci.
 5. Wszystkie ebooki oferowane przez Sklep są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w licencji.
 6. Klient ma prawo korzystać z ebooków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania ebooków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach;
  2. utrwalania lub zwielokrotniania ebooków w celu ich rozpowszechniania;
  3. komercyjnego wykorzystywania ebooków w jakikolwiek sposób.
 8. Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z ebooków w sposób niezgodny z prawem, regulaminem oraz postanowieniami licencji.

§5. Reklamacje

 1. Klient może zgłosić reklamacje do Sklepu, w szczególności w przypadku, gdy:
  1. zakupiony ebook okaże się uszkodzony;
  2. w ciągu 24 godzin od dokonania potwierdzonej płatności elektronicznej za ebook nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.
 2. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.

Dane firmy

Marcin Łasica – Design Consulting
NIP: 5262426056
REGON: 384701759

Mokotowska 51/53 m.31
00-542 Warszawa

Siedziba firmy pełni także rolę Biura Obsługi Klienta